Reģistrēšanās pasākumam “Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”! Pieteikties pasākumam var elektroniski reģistrējoties Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā.

! Pasākumam var pieteikties izglītojamie vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

! Reģistrēties dalībai pasākumā katrs izglītojamais var tikai vienu reizi.

! Izglītojamajam ir iespējams reģistrēties dalībai pasākumā, sākot ar dienu, kad sasniegts 15 gadu vecums.

! Reģistrēšanās negarantē izglītojamā iesaisti pasākumā.
Pasākuma organizēšanas noteikumi paredz, ka skolēns jau pirms reģistrācijas pasākumā var vienoties ar konkrētu darba devēju par darba vietu un laiku. Ja skolēns nav vienojies ne ar vienu darba devēju, tad pieteikuma reģistrācijas secībā no NVA saņems informāciju telefoniski vai ar e-pasta starpniecību par iespēju piedalīties konkursā uz brīvajām darba vietām.


Reģistrēšanās turpināsies līdz 17.augustam:
Plašāku informāciju par pasākumu Jūs varat iegūt šeit.
Pieteikuma aizpildīšanai ieteicams lietot "Firefox", "Chrome" vai "Internet Explorer" pārlūkus.
Informācija par darba vietām skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā

Informācija par darba vietām tiek papildināta un regulāri atjaunināta!


Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Aizkraukles filiālē (21.05.2019.)
Vakantās darba vietas
 (Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
nav vienojušies ar konkrētu darba devēju)
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba vietas adrese Prasības pretendentiem Plānotais darba periods Atlases norises laiks Atlases norises vieta NVA Filiāles darbinieka kontaktinformācija Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
Skrīveru novada PA SAC "Ziedugravas" Asistents personām ar invaliditāti 1 "Ziedugravas", Ziedugravas, Skrīveru novads x 03.06.-28.06.2019. x x 65124255,26698952 Skrīveru novada PA SAC "Ziedugravas" Asistents personām ar invaliditāti 5
SIA "Aventuss" Palīgstrādnieks 1 Oškalna iela 7c, Jaunjelgava Latviešu un krievu valodas zināšanas 01.08.-30.08.2019. x x 65124255,26698952 LPKS "Latraps" Palīgstrādnieks 3
SIA "MV Tara" Palīgstrādnieks 2 Meža iela 4D, Jēkabpils iela 21B, Jaunjelgava Fiziski spēcīgs, vecāks par 16 gadiem 01.07.-30.08.2019. x x 65124255,26698952 SIA "Pļaviņu DM" Sētnieks 9
SIA "Tirdzniecības nams "Kurši"" Pārdevēja palīgs 2 Jaunceltnes iela 40, Aizkraukle Vēlama iepriekšēja pieredze līdzīgā amatā 01.08.-30.08.2019. x x 65124255,26698952 Aizkraukles novada pašvaldība Noliktavas pārzinis 2
Pļaviņu novada dome Palīgstrādnieks 8 Pļaviņu pilsētas teritorija x 01.06.-30.08.2019. x x 65124255,26698952 Apstādījumu kopējs 3
Palīgstrādnieks 3 Klintaines pagasta teritorija x 01.06.-30.08.2019. x x 65124255,26698952 Dežurants 2
Palīgstrādnieks 3 Aiviekstes pagasta teritorija x 01.06.-30.08.2019. x x 65124255,26698952 Reģistrētājs 2
Palīgstrādnieks 3 Vietalvas pagasta teritorija x 01.06.-30.08.2019. x x 65124255,26698952 Skolotāja palīgs 2
Jaunjelgavas novada dome Jauniešu lietu speciālista palīgs 3 Oškalna iela 6, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads x 01.06.-31.07.2019. x x 65124255,26698952 Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis 2
SIA "Bormaņi" Sezonas lauksaimniecības strādnieks 2 Bormaņi, Kokneses pagasts Nelielas iemaņas uzkopšanas darbos 01.06.-31.07.2019. x x 65124255,26698952 Namu pārzinis 3
Skaņu operators 1
SIA "Maxima Latvija" Pārdevēja palīgs 6 1905.gada iela 8a, Koknese Iegūta pamata izglītība 01.06.-30.08.2019. x x 65124255,26698952 SIA "Vecsiljāņi" Palīgstrādnieks 6
Pārdevēja palīgs 2 Daugavas iela 72, Pļaviņas Iegūta pamata izglītība 01.07.-30.08.2019. x x 65124255,26698952 SIA "Pakavs" Noliktavas strādnieks 3                                                                  
VAS Latvijas Pasts Pasta operators (piegādes operators) 3 Bērzu iela 1, Aizkraukle Valsts valodas prasmes 1.līmeņa (B1) pakāpe 01.06.-30.08.2019. x x 65124255,26698952 SIA "30P" Uzkopšanas darbu meistars 2
Pastnieks 2 Bērzu iela 1, Aizkraukle Valsts valodas prasmes 1.līmeņa (B1) pakāpe 01.06.-30.08.2019. x x 65124255,26698952 Viesmīlības speciālists 2
SIA "Bormaņi" Sezonas lauksaimniecības strādnieks 1
SIA "Maxima Latvija" Pārdevēja palīgs 6
SIA "Aventuss" Palīgstrādnieks 2
SIA "MV Tara" Palīgstrādnieks 1
ZS "Ragāres" Palīgstrādnieks 7
SIA "Tirdzniecības nams "Kurši"" Pārdevēja palīgs 4
Kopā: 41 Kopā: 68
NVA Aizkraukles filiāles nodarbinātības organizators Astrīda Padoma
Kontaktinformācija: 65124255
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Alūksnes filiālē (29.05.2019.)
Vakantās darba vietas
 (Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
nav vienojušies ar konkrētu darba devēju)
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba vietas adrese Prasības pretendentiem Plānotais darba periods Atlases norises laiks Atlases norises vieta NVA Filiāles darbinieka kontaktinformācija Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
Alūksnes novada pašvaldība, Jaunalūksnes pagasta pārvalde Sezonas strādnieks 2 Jaunalūksnes pagasta teritorija Patstāvīga un godprātīga attieksme pret darbu 01.07.2019.-31.08.2019. Anita Muratova, tālr.64381013 SIA Jaunrota Pārdevēja palīgs 2
Alūksnes novada pašvaldība, Alūksnes novada vidusskola Sētnieks 1 Kanaviņu iela 14, Alūksne 01.07.2019.-31.07.2019. Anita Muratova, tālr.64381013 ZS Sauleskalns Palīgstrādnieks 2
SIA HOME DESING Pārdevēja palīgs 3
SIA Sandors Pārdevēja palīgs 2
Alūksnes novada pašvaldība, PII Sprīdītis Skolotāja palīgs 10
SIA Benevilla Klientu apkalpotājs 4
Alūksnes novada pašvaldība, Alūksnes muzejs Klientu apkalpošanas speciālists 3
SIA Apkārt pasaulei Ceļojumu konsultants 1
SIA ZIDF Viesmīlis 6
Alūksnes novada pašvaldība, Tūrisma informācijas centrs Tūrisma gids 6
Alūksnes novada pašvaldība, Zeltiņu pagasta pārvalde Sporta spēļu vadītājs 2
Alūksnes novada pašvaldība, ABJC Jaunatnes darbinieks 1
Alūksnes novada pašvaldība, Jaunalūksnes pagasta pārvalde Sezonas strādnieks 1
Apes novada dome Tūrisma organizators 3
Apes novada dome Palīgstrādnieks 4
SIA UNTI Virtuves darbinieks 3
SIA Jaunozoli AVP Virtuves darbinieks 5
Alūksnes novada pašvaldība, Jaunannas pagasta pārvalde Palīgstrādnieks 2
SIA R.D.A. Pārdevēja palīgs 1
SIA Maxima Latvija Pārdevēja palīgs 9
Kopā: 70
Kopā: 3
NVA Alūksnes filiāles nodarbinātības organizators Anita Muratova
Kontaktinformācija: 64381013
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Balvu filiālē 14.06.2019.
Vakantās darba vietas
 (Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
nav vienojušies ar konkrētu darba devēju)
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba vietas adrese Prasības pretendentiem Plānotais darba periods Atlases norises laiks Atlases norises vieta NVA Filiāles darbinieka kontaktinformācija Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
SIA AMATI Projekta vadītāja asistents 1
SIA "Silmacīši" Laukstrādnieks 2
SIA "BALVU VADUGUNS" Iespieddarbu maketētājs 1
SIA "Amati projekts" Palīgstrādnieks 1
IK "BIRZSTALIŅA" Palīgstrādnieks 2
Modrīte Silauniece Klientu un pacientu reģistrators 1
Balvu novada pašvaldība Palīgstrādnieks 18
Aukļa palīgs 20
NVA Balvu filiāles nodarbinātības organizators Lilita Mežale SIA MAKA M Viesmīļa palīgs 6
Kontaktinformācija: 64507263, 28399763 SIA "BKL" Palīgstrādnieks 2
Baltinavas novada dome Palīgstrādnieks 3
Rugāju novada dome Palīgstrādnieks 14
Balvu novada pašvaldība Palīgstrādnieks 12
83
                         
                         
                         
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Bauskas filiālē (03.06.2019)
Vakantās darba vietas
 (Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
nav vienojušies ar konkrētu darba devēju)
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba vietas adrese Prasības pretendentiem Plānotais darba periods Atlases norises laiks Atlases norises vieta NVA Filiāles darbinieka kontaktinformācija Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
SIA"Serviss DL" Palīgstrādnieks; 932909 1 "Rītupes", Gailīšu pag., Bauskas novads nav 01.06.2019. - 31.08.2019 D.Dēliņa; 25442768 SIA "Kommats" virtuves darbinieks, 941202 1
LPKS LATRAPS Palīgstrādnieks; 932909 5 Īslīces iela 9, Bauska, Bauskas novads nav 01.07.2019. - 30.08.2019 D.Dēliņa; 25442768 viesmīlis, 513101 2
SIA "Vides serviss" Palīgstrādnieks; 932909 29
SIA "Velosēta" Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs; 522301 1
Bauskas novada administrācija Gadījuma darbu strādnieks; 962201 30
SIA "Latozols" Palīgstrādnieks; 932909 1
SIA Lamela Šķirotājs ( roku darbs); 932901 2
SIA Hercogs XII virtuves darbinieks; 941202 2
viesmīlis, 513101 1
SIA Lattelekom Arhivārs; 441501 1
Rundāles pils muzejs Eksponātu uzraugs, 541912 21                                                                  
SIA "Pīlādzis" Pārdevēja palīgs; 522305 3
SIA "Mārksmens" Pārdevēja palīgs; 522305 9
Komplektētājs - iesaiņotājs; 932102 2
 SIA "Rutare" Preču/ ielas pārdevējs; 521201 6
SIA "MI" Viesmīlis; 513101 7
Pavāra palīgs; 941201 1
Istabene; 911204 2
Rundāles novada dome Sezonas strādnieks; 961304 6
SIA "Bauskas tirgotājs" Pārdevēja palīgs; 522305 3
Pavāra palīgs; 941201 3
SIA Maxima Latvija Pārdevēja palīgs; 522305 6
SIA"Serviss DL" Palīgstrādnieks; 932909 5
VAS Latvijas pasts Pasta operators; 421111 2
Pastnieks; 441203 3
Griķu pamatskola Palīgstrādnieks; 932909 3
LPKS LATRAPS Palīgstrādnieks; 932909 1
Vecumnieku novada dome Gadījuma darbu strādnieks; 962201 29
Gailīšu pagasta pārvalde Sētnieks; 961301 9
Kopā: 6 Kopā: 191
NVA Bauskas filiāles nodarbinātības organizators Diāna Dēliņa
Kontaktinformācija: diana.delina@nva.gov.lv; tālrunis: 25442768
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
SKOLĒNU VASARAS DARBS Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Cēsu filiālē (23.05.2019, kad pieņemts lēmums (29.04.2019))
Vakantās darba vietas
 (Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
nav vienojušies ar konkrētu darba devēju)
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba vietas adrese Prasības pretendentiem Plānotais darba periods Atlases norises laiks Atlases norises vieta NVA Filiāles darbinieka kontaktinformācija Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
SIA "NORDPLAY" Palīgstrādnieks 2 Gaujas iela 16, Cēsis latviešu valoda 01.07.2019-31.07.2019 / 01.08.2019-15.08.2019 10.05.2019 - 25.07.2019 Pieteikumu sūtīt cesis@nva.gov.lv Iveta Purmale, T.28344696 SIA "NORDPLAY" Palīgstrādnieks 2
SIA "LATGRO" Klientu apkalpošanas speciālists 1 Palasta iela 27, Cēsis nav     01.08.2019-31.08.2019 10.05.2019 - 25.07.2019 Pieteikumu sūtīt cesis@nva.gov.lv Iveta Purmale, T.28344696 SIA "LATGRO" Klientu apkalpošanas speciālists 2
SIA "VITA MĀRKETS" Pārdevēja palīgs 1 "Lauras", Taurene, nav     01.08.2019-31.08.2019 10.05.2019 - 25.07.2019 Pieteikumu sūtīt kristine.kuliseva@elvi.lv vai Pieteikties veikalā pie vadītāja Iveta Purmale, T.28344696 SIA "GREEN LINE SERVICES" Gludināšanas operators 3
SIA "VITA MĀRKETS" Pārdevēja palīgs 2 Bērzkrogs, "Lielbērzi", nav 01.06.2019-30.06.2019 / 01.08.2019-31.08.2019 10.05.2019 - 25.07.2019 Pieteikumu sūtīt kristine.kuliseva@elvi.lv vai Pieteikties veikalā pie vadītāja Iveta Purmale, T.28344696 SIA "EUROINDEX" Solārija darbinieks 1
SIA "VITA MĀRKETS" Pārdevēja palīgs 1 Nītaures iela 5, Augšlīgatne nav      01.08.2019-31.08.2019 10.05.2019 - 25.07.2019 Pieteikumu sūtīt kristine.kuliseva@elvi.lv vai Pieteikties veikalā pie vadītāja Iveta Purmale, T.28344696 STALBES VIDUSSKOLA Auklis 2
SIA "LAUKU APGĀDS UN MELIORĀCIJA" Pārdevēja palīgs 3 Raunas iela 1A, Rauna nav 01.06.2019-30.06.2019 / 01.07.2019-31.07.2019 / 01.08.2019-31.08.2019 10.05.2019 - 25.07.2019 Pieteikumu sūtīt cesis@nva.gov.lv vai Pieteikties veikalā pie vadītāja Iveta Purmale, T.28344696 SIA "CHC" (Jaunākais) programmētājs 1
SIA "GREEN LINE SERVICES" Gludināšanas operators 9 Jāņa Poruka iela 39, Cēsis Prasme strādāt komandā 01.06.2019-30.06.2019 / 01.07.2019-31.07.2019 / 01.08.2019-31.08.2019 10.05.2019 - 25.07.2019 Atlase 23.05. un 24.05. (plkst.15:00) uzņēmuma adresē Iveta Purmale, T.28344696 SIA "3x9 ZĀLĪTES" Laukstrādnieks 3
SIA "EUROINDEX" Solārija darbinieks 1 Pļavas iela 5, Cēsis Apgūtu programmu "Kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumam noteiktās higiēnas prasības" 01.07.2019-31.07.2019 10.05.2019 - 21.06.2019 Pieteikumu sūtīt cesis@nva.gov.lv Iveta Purmale, T.28344696 LĪGATNES NOVADA DOME Skolotāja palīgs 8
SIA "LATTELECOM" Datu ievades operators 4 Raunas iela 13, Cēsis MS office programmu zināšanas. Darbs ar e-pastu, saziņa rakstiski 01.07.2019-31.07.2019 / 01.08.2019-31.08.2019 10.05.2019 - 25.07.2019 Pieteikumu sūtīt cesis@nva.gov.lv Iveta Purmale, T.28344696 LĪGATNES NOVADA DOME Palīgstrādnieks 7
SIA "JURĢIS" Pārdevēja palīgs 2 Lenču iela 4, Cēsis nav 01.07.2019-31.07.2019 / 01.08.2019-31.08.2019 10.05.2019 - 25.07.2019 Pieteikties kafejnīcā pie vadītāja Iveta Purmale, T.28344696 BIEDRĪBA "RIDEIT" Nomas punkta darbinieks 1
SIA "CHC" (Jaunākais) programmētājs 1 Darba devēja adresē Lenču iela 44a un Attālināti darba vieta (darbs no mājām) Interese par IT un programmēšanu. Vēlama atzinība programmēšanas olimpiādē 01.07.2019-31.07.2019 10.05.2019 - 21.06.2019 Pieteikumu sūtīt raimonds@chc.lv Iveta Purmale, T.28344696 JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME Labiekārtošanas strādnieks 30
SIA "3x9 ZĀLĪTES" Laukstrādnieks 3 "Pūcītes", Kaive, Vecpiebalgas nov. nav 01.07.2019-31.07.2019 / 01.08.2019-31.08.2019 10.05.2019 - 25.07.2019 Pieteikumu sūtīt 3X9zalites@gmail.com Iveta Purmale, T.28344696 SIA "ĀBOLIŅKALNS" Lauksaimniecības/ fermas strādnieks 3
SIA "SANTAS REZIDENCE" Pavāra palīgs 4 Gaujas iela 88, Cēsis Vēlme mācīties, strādāt 01.06.2019-30.06.2019 / 01.07.2019-31.07.2019 / 01.08.2019-31.08.2019 10.05.2019 - 25.07.2019 Atlase 24.05. (plkst.17:00) uzņēmuma adresē Iveta Purmale, T.28344696 APP "AGRORESURSU UN EKONOMIKAS INSTITŪTS PRIEKUĻU PĒTNIECĪBAS CENTRS" Sezonas lauksaimniecības strādnieks 5                                                                  
BIEDRĪBA "RIDEIT" Nomas punkta darbinieks 2 "Raskumi", Vecpiebalga nav 01.06.2019-30.06.2019 / 01.07.2019-31.07.2019 / 01.08.2019-31.08.2019 10.05.2019 - 25.07.2019 Pieteikumu sūtīt cesis@nva.gov.lv Iveta Purmale, T.28344696 RAUNAS NOVADA DOME Labiekārtošanas strādnieks 15
PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBA Skolotāja palīgs 1 Raiņa iela 8, Priekuļi nav 08.07.2019- 02.08.2019 10.05.2019 - 28.06.2019 Atlase 27.05. (plkst.16:00) pašvaldības adresē (2.stāva zāle) Iveta Purmale, T.28344696 SIA "SANTAS REZIDENCE" Pavāra palīgs 2
PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBA Labiekārtošanas strādnieks 11 Saules parkā, Priekuļi; Priekuļu kapi, Priekuļi; Rūpnīcas iela 8, Liepa; Rūpnīcas iela 12, Liepa; Maija iela 6, Liepa; “Sporta birzīte”, Cēsu prospekts 1, Priekuļi; “Viesturi” Veselava; “Kapsēta”, Mārsnēni nav 01.06.2019-30.06.2019 / 01.07.2019-31.07.2019 / 01.08.2019-31.08.2019 10.05.2019 - 25.07.2019 Atlase 27.05. (plkst.16:00) pašvaldības adresē (2.stāva zāle) Iveta Purmale, T.28344696 SIA "JURĢIS" Pārdevēja palīgs 1
SIA "SAXUM" Viesnīcas administrators 6 Cēsis, Cīrulīšu iela 49 Apzinīgums, precizitāte 01.06.2019-30.06.2019 / 01.07.2019-31.07.2019 / 01.08.2019-31.08.2019 10.05.2019 - 25.07.2019 Atlase 24.05. (plkst.15:00) NVA Cēsu filiāle, 309.kab. Iveta Purmale, T.28344696 SIA "LATTELECOM" Datu ievades operators 2
SIA "RDA" Pārdevēja palīgs 3 Raiņa ielā 26/28, Cēsīs; Uzvaras bulvārī 14, Cēsīs nav 01.06.2019-30.06.2019 / 01.07.2019-31.07.2019 / 01.08.2019-31.08.2019 10.05.2019 - 25.07.2019 Atlase 23.05. (plkst.10:30-20:00) un 24.05. (plkst.9:30-20:00) TC Globuss RDA veikalā Iveta Purmale, T.28344696 SIA "VITA MĀRKETS" Pārdevēja palīgs 5
SIA "MAXIMA LATVIJA" Pārdevēja palīgs 3 Valmieras iela 17A, Cēsis Iegūta pamata izglītība 01.06.2019-30.06.2019 / 01.07.2019-31.07.2019 / 01.08.2019-31.08.2019 10.05.2019 - 25.07.2019 Pieteikumu iesniegt Maxima veikala informatīvajā kasē (Valmieras iela 17A, Cēsis) Iveta Purmale, T.28344696 SIA "MAXIMA LATVIJA" Pārdevēja palīgs 6
APP "AGRORESURSU UN EKONOMIKAS INSTITŪTS PRIEKUĻU PĒTNIECĪBAS CENTRS" Sezonas lauksaimniecības strādnieks 1 Zinātnes iela 2, Priekuļi nav 01.06.2019-30.06.2019 10.05.2019 - 25.07.2019 Zvanīt T.29414469 Iveta Purmale, T.28344696
SIA "SANTAS REZIDENCE" Viesnīcas istabenis (palīgs) 3 Gaujas iela 88, Cēsis Vēlme mācīties, strādāt 01.06.2019-30.06.2019 / 01.07.2019-31.07.2019 / 01.08.2019-31.08.2019 10.05.2019 - 25.07.2019 Atlase 24.05. (plkst.17:00) uzņēmuma adresē Iveta Purmale, T.28344696
Kopā: 64 Kopā: 99
NVA Cēsu filiāles nodarbinātības organizators Iveta Purmale
Kontaktinformācija: 28344696, iveta.purmale@nva.gov.lv
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Daugavpils filiālē (08.04.2019.; 30.04.2019.)
Vakantās darba vietas
 (Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
nav vienojušies ar konkrētu darba devēju)
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba vietas adrese Prasības pretendentiem Plānotais darba periods Atlases norises laiks Atlases norises vieta NVA Filiāles darbinieka kontaktinformācija Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
Šobrīd vakanto darba vietu nav FOTO SMAIDS, IK Pārdevējs konsultants 2
ĀBELES, Z/S Laukstrādnieks 2
LATINSOFT, SIA Skolotāja palīgs 13
VU konti, SIA Grāmatveža palīgs 1
Finanšu veiksme, SIA Grāmatveža palīgs 1
OSIS SE, SIA Palīgstrādnieks 1
 ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Labiekārtošanas strādnieks 51
DUBEZERS, KB Palīgstrādnieks 6
SVENTES PAGASTA PĀRVALDE Palīgstrādnieks 1
PAKMARKAS, SIA Administrators 2
Daugavpils reģionālā slimnīca, SIA Apkopējs 90
LĪKSNAS PAGASTA PĀRVALDE Palīgstrādnieks 2
Lattelecom, SIA Projekta vadītāja asistents 2
DEMENES PAGASTA PĀRVALDE Auklis 2
TABORES PAGASTA PĀRVALDE Labiekārtošanas strādnieks 1
VIŠĶU PAGASTA PĀRVALDE Palīgstrādnieks 1
DAUGAVPILS NOVADA KULTŪRAS PĀRVALDE Palīgstrādnieks 1
Muzeja ekspozīciju un zāļu uzraugs 1
Beibuks, SIA Nomas punkta darbinieks 4                                                                  
VEISKUPIŠKI, KB Palīgstrādnieks 2
Lazko, SIA Palīgstrādnieks 6
DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME Palīgstrādnieks 79
VABOLES PAGASTA PĀRVALDE Labiekārtošanas strādnieks 1
BIĶERNIEKU PAGASTA PĀRVALDE Labiekārtošanas strādnieks 1
ORNAMENTS, SIA Labiekārtošanas strādnieks 3
Apkopējs 1
Pašnodarbināta persona Andrejs Mačis Viesnīcas istabenis 2
LEKON, SIA Mazuntirdzniecības veikala pārdevējs 4
LENOKA, SIA Pārdevēja palīgs 6
AXON CABLE, SIA Kompozīto ražojumu montieris 17
Noliktavas darbinieks 7
Palīgstrādnieks 3
R.D.A., SIA Pārdevēja palīgs 2
LENOKA, SIA Pārdevēja palīgs 3
BUILDER INDUSTRY, SIA Palīgstrādnieks 6
Kopā: 327
NVA Daugavpils filiāles nodarbinātības organizatore Ilona Zvonkova
Kontaktinformācija: 654-30144, 25714617
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Dobeles filiālē (04.06.2019.)
Vakantās darba vietas
 (Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
nav vienojušies ar konkrētu darba devēju)
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba vietas adrese Prasības pretendentiem Plānotais darba periods Atlases norises laiks Atlases norises vieta NVA Filiāles darbinieka kontaktinformācija Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
SIA Dobeles ūdens projektu asistents 311925 1 Noliktavas iela 5, Dobele 01.07.2019.- 31.07.2019. 01.08.2019.-30.08.2019. interesēties t. 26583899; vai CV sūtīt: dobelesudens@dobele.lv 22021229 Auces novada PII "PĪLĀDZĪTIS" skolotāja palīgs 531201 3
palīgstrādnieks 932909 6 Noliktavas iela 5, Dobele 03.06.2019.-28.06.2019. 01.07.2019.- 31.07.2019. 01.08.2019.-30.08.2019. interesēties t. 26583899; vai CV sūtīt: dobelesudens@dobele.lv 22021229 Baltic candles Ltd palīgstrādnieks 932909 15
Rūķīšu tēja Z.S. sezonas lauksaimniecības strādnieks 921102 10 Rūķīši, Krimūnu pag., Dobeles novads 12.06.2019.-11.07.2019. 01.07.2019.- 31.07.2019. 29263846 22021229 Vecauce SIA ekskursiju gida palīgs 511302 5
DĀRZI z.s. sezonas strādnieks 961304 10 "Dārzi", Krimūnu pag., Dobeles novads 10.06.2019.-09.07.2019. 01.07.2019.- 31.07.2019. 01.08.2019.-30.08.2019. 29173289 22021229 R.D.A., SIA pārdevēja palīgs 522305 1
Tērvetes meža izglītības centrs BDR tūrisma gids palīgs 511303 4
Madana SIA pādevējs viesmīlis 524602 1
Dobeles PII ZVANIŅŠ skolotāja palīgs 531201 2
Dārznieks 611301 1
Z.S. Sidrabes saimniecības strādnieks 921101 4
Maxima Latvija SIA pārdevēja palīgs 522305 5
SIA Mārksmens pārdevēja palīgs 522306 15
krāvējs 933301 3
komplektētājs - iesaiņotājs 932102 3
Liepas Z.S. dārzkopis 611308 10       &