Reģistrēšanās Nodarbinātības pasākumam vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs


Uzmanību!


! Pieteikties Nodarbinātības pasākumam vasaras brīvlaikā var tikai, reģistrējoties elektroniski Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā.

! Pasākumā var pieteikties skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kas mācās un turpinās mācības nākamajā mācību gadā vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

! Reģistrēties dalībai katrs skolēns var tikai vienu reizi.

! Skolēnam ir iespējams reģistrēties dalībai pasākumā, sākot ar dienu, kad sasniegts 15 gadu vecums.

! Reģistrēšanās negarantē iesaisti skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā.
Pasākuma organizēšanas noteikumi paredz, ka skolēns jau pirms reģistrācijas pasākumā var vienoties ar konkrētu darba devēju par darba vietu un laiku. Ja skolēns nav vienojies ne ar vienu darba devēju, tad pieteikuma reģistrācijas secībā saņems informāciju telefoniski vai ar e-pasta starpniecību par iespēju piedalīties konkursā uz brīvajām darba vietām.


Plašāku informāciju par pasākumu Jūs varat iegūt šeit.
Reģistrēšanās sākas:

  • Latgales reģionā sāksies 7. maijā plkst. 16.00.
  • Zemgales reģionā sāksies 8. maijā plkst. 16.00.
  • Kurzemes reģionā sāksies 9. maijā plkst. 16.00.
  • Vidzemes reģionā sāksies 10. maijā plkst. 16.00.
  • Rīgas reģionā sāksies 11. maijā plkst. 16.00.


Pieteikuma aizpildīšanai ieteicams lietot "Firefox", "Chrome" vai "Internet Explorer" pārlūkus.
Informācija par darba vietām skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā

Informācija par darba vietām tiek papildināta un regulāri atjaunināta!


Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Aizkraukles filiālē (25.05.2018.)
Vakantās darba vietas
 (Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
nav vienojušies ar konkrētu darba devēju)
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba vietas adrese Prasības pretendentiem Plānotais darba periods NVA Filiāles darbinieka kontaktinformācija Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
Skrīveru sēklkopības sabiedrība, SIA Sezonas lauksaimniecības strādnieks 9 Lielkažoku iela 4, Skrīveri Nav īpašu prasību 01.06.2018.-31.08.2018. NVA Aizkraukles filiāles nodarbinātības organizators
Astrīda Padoma,
 t. 65124255
Skrīveru novada pašvaldības aģentūra "Sociālās aprūpes centrs "Ziedugravas"" Asistents personām ar invaliditāti 6
I.F.Agrar, SIA Sezonas lauksaimniecības strādnieks 9 Lielkažoku iela 4, Skrīveri Nav īpašu prasību 01.06.2018.-31.08.2018. Pakavs, SIA Noliktavas strādnieks 7
Pļaviņu novada dome Palīgstrādnieks 18 Pagastu padomes Nav īpašu prasību 01.06.2018.-31.08.2018. Vecsiljāņi, SIA Palīgstrādnieks 7
Rosmes, ZS Lauksaimniecības palīgstrādnieks 9 Noras, Bebru pag., Kokneses novads Nav īpašu prasību 01.06.2018.-31.08.2018. Ragāres, ZS Palīgstrādnieks 7
Kopā: 45 Bormaņi, SIA Sezonas lauksaimniecības strādnieks 4
Aizkraukles novada pašvaldība Apstādījumu kopējs, palīgstrādnieks, reģistrētājs 17
Neretas novada pašvaldība Palīgstrādnieks 7
Mežvidi, ZS Palīgstrādnieks 2
LPKS "Latraps" Palīgstrādnieks 2
MV Tara, SIA Palīgstrādnieks 6
Kokneses novada dome Palīgstrādnieks 18
Jaunjelgavas novada dome Labiekārtošanas strādnieks, jauniešu lietu speciālista palīgs 29
Kopā: 112
NVA Aizkraukles filiāles nodarbinātības organizators Astrīda Padoma
Kontaktinformācija: 65124255
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Alūksnes filiālē (31.05.2018.)
Vakantās darba vietas
 (Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
nav vienojušies ar konkrētu darba devēju)
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba vietas adrese Prasības pretendentiem Plānotais darba periods Atlases norises laiks Atlases norises vieta NVA Filiāles darbinieka kontaktinformācija Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
Kopā: visas vietas ir aizņemtas! Anita Muratova, 64381013, 25685291 Benevilla SIA Viesnīcas administrators 2
Sauleskalns ZS Palīgstrādnieks 2
Alūksnes novada pašvaldība, Alūksnes muzejs Klientu apkalpošanas speciālists 3
Alūksnes novada pašvaldība, PII Sprīdītis Sētnieks 1
Skolotāja palīgs 9
Alūksnes novada pašvaldība, ABJC Jaunatnes darbinieks 3
Kadiķi M.A., ZS Lauksaimniecības palīgstrādnieks 6
Alūksnes novada pašvaldība Sporta spēļu vadītājs 2
Jaunozoli AVP Virtuves darbinieks 5
UNTI SIA Virtuves darbinieks 2
Alūksnes novada pašvaldība Palīgstrādnieks 10
Lauku apgāds un meliorācija SIA Pārdevēja palīgs 6
ZIDF SIA Viesmīlis 2
Alūksnes novada pašvaldība, Jaunalūksnes pagasta pārvalde Sezonas strādnieks 3
Apes novada dome Palīgstrādnieks 3
Tūrisma organizators 3
Kopā: 62
NVA Alūksnes filiāles nodarbinātības organizators Anita Muratova
Kontaktinformācija: 64381013
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Balvu filiālē (21.05.2018.)
Vakantās darba vietas
 (Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
nav vienojušies ar konkrētu darba devēju)
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba vietas adrese Prasības pretendentiem Plānotais darba periods Atlases norises laiks Atlases norises vieta NVA Filiāles darbinieka kontaktinformācija Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
Kopā: visas darba vietas ir aizpildītas! SIA "Silmacīši" Palīgstrādnieks 2
SIA "Dampadruvas buki" Palīgstrādnieks 2
SIA "BALVU VADUGUNS" Iespieddarbu maketētājs 1
SIA "AMATI" Palīgstrādnieks 1
Modrīte Silauniece Klientu un pacientu reģistrators 1
SIA "Safronovkas ogas" Apstādījumu kopējs 18
Viļakas novada dome Palīgstrādnieks 8
Balvu novada pašvaldība Palīgstrādnieks 10
Aukles palīgs 12
SIA "BKL" Palīgstrādnieks 2
Kopā: 57
NVA Balvu filiāles nodarbinātības organizators Lilita Mežale
Kontaktinformācija: 64507263, 28399763
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Bauskas filiālē (datums, kad pieņemts lēmums 23.04.2018.)
Vakantās darba vietas
 (Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
nav vienojušies ar konkrētu darba devēju)
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba vietas adrese Prasības pretendentiem Plānotais darba periods Atlases norises laiks Atlases norises vieta NVA Filiāles darbinieka kontaktinformācija Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
Kopā: 0 Vecumnieku novada dome Gadījuma darbu strādnieks; 962201 29
Rundāles pils muzejs Eksponātu uzraugs; 541912 14
NVA Bauskas filiāles nodarbinātības organizators Diāna Dēliņa SIA "Vides serviss" Palīgstrādnieks; 932909 29
Kontaktinformācija: 25442768 SIA "Reval R" Grāmatveža palīgs; 331402 1
SIA "MI" Viesmīlis; 513101 3
Bauskas novada adminisrācija Gadījuma darbu strādnieks; 962201 38
SIA "Rutare"  Preču / ielas pārdevējs; 521201 6
Vecsaules pagasta pārvalde Sētnieks; 961301 Apkopējs; 911201 3 1
LPKS LATRAPS Palīgstrādnieks; 932909 6
SIA "Serviss DL" Palīgstrādnieks; 932909 9
SIA "Velosēta" Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs; 522301 1
Griķu pamatskola Palīgstrādnieks; 932909 3
SIA "Kommats" Viesmīlis; 513101 vai Preču/ ielas tirgotājs; 521201 2
Rundāles novada dome Sezonas strādnieks; 961304 6
SIA "Hercogs XII" virtuves darbinieks; 941202 vai palīgstrādnieks; 932909 2
SIA "Lielzeltiņi" Saimniecības strādnieks; 921101 4
SIA "Mārksmens" Preču izvietotājs; 933401 Konditora palīgs; 751210  12 1
SIA "Brands" Ceļu būves palīgstrādnieks; 931201 1
SIA "GK Jumti" Palīgstrādnieks; 932909 1
SIA "Neils" Dārzeņu audzēšanas laukstrādnieks; 611108 10
SIA "Bauskas sadzīves pakalpojumi" Palīgstrādnieks; 932909 12
Gailīšu pagasta pārvalde Sētnieks; 961301 9
Kopā: 203
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Cēsu filiālē (25.07.2018)
Vakantās darba vietas
 (Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
nav vienojušies ar konkrētu darba devēju)
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba vietas adrese Prasības pretendentiem Plānotais darba periods Atlases norises laiks Atlases norises vieta NVA Filiāles darbinieka kontaktinformācija Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
SIA "Ladgro" Klientu apkalpošanas speciālists 1 Palasta iela 27, Cēsis, Cēsu nov. Nav īpašu prasību 01.08.2018-31.08.2018 Pieteikties sūtot pieteikumu ladgroarnis@gmail.com Pļavas iela 3A, Cēsis, Cēsu nov., 309.kab. Iveta Purmale 64127773 SIA "3X9 zālītes" Laukstrādnieks 4
SIA "3X9 zālītes" Laukstrādnieks 2 Pūcītes, Kaive, Kaives pag., Vecpiebalgas nov. Nav īpašu prasību 01.08.2018.- 31.08.2018 Pieteikties zvanot T.26188218 "Pūcītes", Kaive, Kaives pag., Vecpiebalgas nov. SIA "Euroindex" Solārija darbinieks 2
ZS "Jaunbirzgaļi" Palīgstrādnieks 1 Jaunbirzgaļi, Straupes pag., Pārgaujas nov. Nav īpašu prasību 01.08.2018.- 31.08.2018 Pieteikties zvanot T.29171264 Jaunbirzgaļi, Straupes pag., Pārgaujas nov., Jaunpiebalgas novada dome Labiekārtošanas strādnieks 30
SIA "Piebalga Travel" Viesmīlis 1 Raskumi, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov. skolēni no 18 gadu vecuma 01.08.2018- 31.08.2018 Pieteikties sūtot pieteikumu e-pastā liva.avena@inbox.lv Raskumi, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov. SIA "Jurģis" Pārdevēja palīgs 3
Priekuļu novada pašvaldība Sezonas strādnieks un Labiekārtošanas strādnieks 44
SIA "Piebalga Travel" Viesmīlis 2
Agroresursu un ekonomikas institūts Priekuļu pētniecības centrs Sezonas lauksaimniecības strādnieks 6
SIA "VITA mārkets" Pārdevēja palīgs 3
Līgatnes novada dome Skolotāja palīgs un Palīgstrādnieks 27
SIA Jaunbirzgaļi Palīgstrādnieks 2
SIA "Ladgro" Klientu apkalpošanas speciālists 5
Raunas novada dome Labiekārtošanas strādnieks 15
Kopā: 5 Kopā: 143
NVA Cēsu filiāles nodarbinātības organizators Iveta Purmale
Kontaktinformācija: 64127773
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Daugavpils filiālē (22.05.2018.)
Vakantās darba vietas
 (Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
nav vienojušies ar konkrētu darba devēju)
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba vietas adrese Prasības pretendentiem Plānotais darba periods Atlases norises laiks Atlases norises vieta NVA Filiāles darbinieka kontaktinformācija Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
Kopā: VISAS VIETAS IR AIZPILDĪTAS! SIA LAVART Lietvedības sekretārs 1
SIA Finanšu veiksme Grāmatveža palīgs 2
SIA VU KONTI Grāmatveža palīgs 1
SIA Beibuks Nomas punkta darbinieks 6
SIA BM INDUSTRIAL Apkopējs 1
NVA Daugavpils filiāles nodarbinātības organizatore: Ilona Zvonkova SIA GAS SERVISS Lietvedības sekretārs 1
Kontaktinformācija: tālr. 65484369, mob. 25714617, e-pasts: Ilona.Zvonkova@nva.gov.lv IK ALUSJA Pārdevēja palīgs 2
Līksnas pagasta pārvalde Labiekārtošanas strādnieks 6
SIA Daugavpils reģionālā slimnīca Apkopējs 78
Vaboles pagasta pārvalde Labiekārtošanas strādnieks 2
Demenes pagasta pārvalde Auklis 2
Aprūpētājs 2
SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums Palīgstrādnieks 3
Grāmatveža palīgs 1
Arhivārs 2
Sekretārs 1                                                                  
Jurista palīgs 1
Ilūkstes novada pašvaldība Labiekārtošanas strādnieks 48
SIA DUBIKI Palīgstrādnieks 2
Apkopējs 2
Biķernieku pagasta pārvalde Labiekārtošanas strādnieks 4
Sventes pagasta pārvalde Palīgstrādnieks 2
SIA Regula Baltija Plastmasas izstrādājumu komplektētājs 3
Tabores pagasta pārvalde Apkopējs 1
Labiekārtošanas strādnieks 2
SIA R.D.A. Pārdevēja palīgs 2
Daugavpils novada Kultūras pārvalde Muzeja izstāžu un ekspozīciju zāļu uzraugs 2
SIA ORNAMENTS Apkopējs 1
SIA OSIS SE Palīgstrādnieks 2
SIA Axon Cable Kompozīto ražojumu montieris 24
Noliktavas darbinieks 9
Palīgstrādnieks 1
Personāla uzskaites darbinieks 1
IK NOIIS Kurjers 2
Apkopējs 1
SIA Velte D Tirgus pārdevējs 1
Daugavpils pilsētas dome Palīgstrādnieks 79
SIA BUILDER INDUSTRY Palīgstrādnieks 6
Kopā: 307
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Dobeles filiālē (27.04.2018.)
Vakantās darba vietas
 (Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
nav vienojušies ar konkrētu darba devēju)
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba vietas adrese Prasības pretendentiem Plānotais darba periods Atlases norises laiks Atlases norises vieta NVA Filiāles darbinieka kontaktinformācija Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
Apses z.s. "LIEPAS" dārzkopis stādu audzētājs 2 "Liepas" Krimūnu pag., Dobeles nov. vēlme strādāt lauku darbus 09.07.-08.08.2018 interesēties pa telefonu 29507747 Informācija tiks precizēta 22021229 Aija Prikule Baltic candles Ltd palīgstrādnieks 13
z.s. "Rūķīšu tēja"' sezonas lauksaimniecības strādnieks 18 "Rūķīši" Krimūnu pag., Dobeles nov. vēlme strādāt lauku darbus 01.06.-30.06.2018. 02.07.-31.07.2018. 01.08.-31.08.2018. 28. maijā plkst 16:00 Zaļā iela 27, Dobele; 2. stāva klase 22021229 Aija Prikule Mārksmens SIA preču izvietotājs 9
DĀRZI, ZEM sezonas strādnieks 8 "Dārzi" Krimūnu pag., Dobeles novads un z/s nomātās lauku platības vēlme strādāt lauku darbus 14.06.-13.07. 2018. 16.07.-15.08.2018. 28. maijā plkst 14:00 Zaļā iela 27, Dobele; 2. stāva klase 22021229 Aija Prikule Apses z.s. "LIEPAS" dārzkopis stādu audzētājs 10
SIA Voltjen noliktavas strādnieks/ palīgstrādnieks 2 Liepu 9, Vītiņi, Auces novads nav īpašas prasības 01.07.-31.07.2018. 01.08.-31.08.2018. interesēties pa telefonu 28950194 Informācija tiks precizēta 22021229 Aija Prikule biedrība "Tērvetes mājražotāji un amatnieki" Preču\ielas pārdevējs 1
Sandra Latiša/fiziska persona/ Preču\ielas pārdevējs 1 Tērvetes sils, Tērvetes pag., Tērvetes novads Labas komunikācijas prasmes; spēja fokusēties uz mērķauditoriju, laipni apkalpot klientus,pozitīva attieksme pret darbu un cilvēkiem. Radošums, vēlme un spēja pašizglītoties. 01.07.-31.07.2018. interesēties pa telefonu 29101952 Informācija tiks precizēta 22021229 Aija Prikule DĀRZI, ZEM sezonas strādnieks 1
Biedrība "Tērvetes mājražotāji un amatnieki" Preču\ielas pārdevējs 1 Tērvetes sils, AS "Latvijas valsts meži " dabas parks, Tērvetes pag., Tērvetes novads nav īpašas prasības 01.07.-31.07.2018. interesēties pa telefonu 26352751 Informācija tiks precizēta 22021229 Aija Prikule VECAUCE, SIA gids un virtuves darbinieks 4
Mārksmens SIA preču izvietotājs 2 Stacijas iela 10, Bēne nav īpašas prasības 01.07.-31.07.2018. 01.08.-31.08.2018. interesēties pie veikala vadītājas Informācija tiks precizēta 22021229 Aija Prikule SIA R.D.A. pārdevēja palīgs 1
preču izvietotājs 2 Muldavas 3A, Dobele nav īpašas prasības 01.06.-30.06.2018. 01.08.-31.08.2018. interesēties pie veikala vadītājas Informācija tiks precizēta 22021229 Aija Prikule Auces PII "Pīlādzītis skolotāja palīgs 2
Kopā: 36 Sandra Latiša/fiziska persona/ Preču\ielas pārdevējs 1
SIA Voltjen noliktavas strādnieks 1
SIA Bēnes PB 2
SIA Kompānija SL malkas sagādātājs 1
biedrība "Tērvetes meža izglītības centrs" tūrisma gids(palīgs) 4                                                                  
Kopā: 50
NVA Dobeles filiāles nodarbinātības organizators Aija Prikule
Kontaktinformācija: 22021229
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA GULBENES filiālē (02.05.2018.)
Vakantās darba vietas
 (Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
nav vienojušies ar konkrētu darba devēju)
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba vietas adrese Prasības pretendentiem Plānotais darba periods Atlases norises laiks Atlases norises vieta NVA Filiāles darbinieka kontaktinformācija Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
KOPĀ: Visas darba vietas ir aizņemtas! SIA Lejaskrāces pavāra palīgs, 941201 1
pārdevēja palīgs, 522305 1
NVA GULBENES filiāles nodarbinātības organizators Sandra Cīrule SIA A.S.I.M. viesmīļa palīgs, 513101 3
Kontaktinformācija:29473296, e-pasts sandra.cirule@nva.gov.lv SIA Sintija-S administrators, 515101 1
SIA AP Kaudzītes Palīgstrādnieks, 932909 2                                                                  
uzskaites operators, 413207 1
SIA S.Mednes SIA Santa pārdvēja palīgs, 522306 2
Gulbenes novada dome labiekārtošanas strādnieks, 921403 14
jaunatnes darbinieks, 242257 10
sociālo mēdiju speciālists, 333939 2
ekskursiju gids, 511302 1
ZEM PĻAVNIEKI Palīgstrādnieks, 932909 6
SIA ADTS pārdevēja palīgs, 522305 2
Kopā: 46
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Jēkabpils filiālē (uz 07.06.2018.g.)
Vakantās darba vietas
 (Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
nav vienojušies ar konkrētu darba devēju)
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba vietas adrese Prasības pretendentiem Plānotais darba periods Atlases norises laiks Atlases norises vieta NVA Filiāles darbinieka kontaktinformācija Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
Kopā: Visas vietas ir aizņemtas ZS "Vēsmiņas" palīgstrādnieks 6
Jēkabpils novada pašvaldība apstādījumu kopējs 15
NVA Jēkabpils filiāles nodarbinātības organizators Marina Belova SIA"PAKAVS" noliktavas strādnieks 6
Kontaktinformācija: 65236655, 26176873 Jēkabpils pilsētas pašvaldība sezonas strādnieks 66
Jēkabpils pilsētas pašvaldība eksponatu uzraugs 5
SIA "Daugavkrasti" palīgstrādnieks 3
Krustpils novada pašvaldība palīgstrādnieks 54
Viesītes novada pašvaldība labiekārtošanas strādnieks 6
SIA "JK PLUS" mazumtirdzniecības veikala pārdevējs 1
Kopā: 162
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Jūrmalas filiālē (27.07.2018..)