Reģistrēšanās pasākumam “Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”! Pieteikties pasākumam var elektroniski reģistrējoties Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā.

! Pasākumam var pieteikties izglītojamie vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

! Reģistrēties dalībai pasākumā katrs izglītojamais var tikai vienu reizi.

! Izglītojamajam ir iespējams reģistrēties dalībai pasākumā, sākot ar dienu, kad sasniegts 15 gadu vecums.

! Reģistrēšanās negarantē izglītojamā iesaisti pasākumā.
Pasākuma organizēšanas noteikumi paredz, ka skolēns jau pirms reģistrācijas pasākumā var vienoties ar konkrētu darba devēju par darba vietu un laiku. Ja skolēns nav vienojies ne ar vienu darba devēju, tad pieteikuma reģistrācijas secībā no NVA saņems informāciju telefoniski vai ar e-pasta starpniecību par iespēju piedalīties konkursā uz brīvajām darba vietām.


Reģistrēšanās turpināsies līdz 17.augustam:
Plašāku informāciju par pasākumu Jūs varat iegūt šeit.
Pieteikuma aizpildīšanai ieteicams lietot "Firefox", "Chrome" vai "Internet Explorer" pārlūkus.
Informācija par darba vietām skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā

Informācija par darba vietām tiek papildināta un regulāri atjaunināta!


Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Aizkraukles filiālē (25.06.2019.)
Vakantās darba vietas
 (Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
nav vienojušies ar konkrētu darba devēju)
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba vietas adrese Prasības pretendentiem Plānotais darba periods Atlases norises laiks Atlases norises vieta NVA Filiāles darbinieka kontaktinformācija Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
VAS Latvijas Pasts Pasta operators (piegādes operators) 1 Bērzu iela 1, Aizkraukle Valsts valodas prasmes 1.līmeņa (B1) pakāpe 01.08.-30.08.2019. x x 65124255,26698952 LPKS "Latraps" Palīgstrādnieks 3
Pastnieks 1 Bērzu iela 1, Aizkraukle Valsts valodas prasmes 1.līmeņa (B1) pakāpe 01.08.-30.08.2019. x x 65124255,26698952 Neretas novada pašvaldība Palīgstrādnieks 7
Kokneses novada dome Palīgstrādnieks 7 Kokneses pagasta teritorija 01.08.-30.08.2019. x x 65124255,26698953 Kokneses novada dome Palīgstrādnieks 14
Kopā: 9 Pļaviņu novada dome Palīgstrādnieks 18
SIA "Pļaviņu DM" Sētnieks 9
NVA Aizkraukles filiāles nodarbinātības organizators Evita Aņikina Aizkraukles novada pašvaldība Noliktavas pārzinis 2
Kontaktinformācija: 65124255 Apstādījumu kopējs 3
Dežurants 2
Reģistrētājs 2
Skolotāja palīgs 2
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis 2
Namu pārzinis 3
Skaņu operators 1                                                                  
SIA "Vecsiljāņi" Palīgstrādnieks 6
SIA "Pakavs" Noliktavas strādnieks 3
SIA "30P" Uzkopšanas darbu meistars 2
Viesmīlības speciālists 2
SIA "Bormaņi" Sezonas lauksaimniecības strādnieks 3
SIA "Maxima Latvija" Pārdevēja palīgs 14
SIA "Aventuss" Palīgstrādnieks 3
SIA "MV Tara" Palīgstrādnieks 3
Skrīveru novada PA SAC "Ziedugravas" Asistents personām ar invaliditāti 6
ZS "Ragāres" Palīgstrādnieks 7
Jaunjelgavas novada dome Jauniešu lietu speciālista palīgs 3
Labiekārtošanas strādnieks 34
VAS Latvijas Pasts Pastnieks 2
Pasta operators 1
SIA "Tirdzniecības nams "Kurši"" Pārdevēja palīgs 6
Kopā: 163
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Alūksnes filiālē (04.06.2019.)
Vakantās darba vietas
 (Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
nav vienojušies ar konkrētu darba devēju)
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba vietas adrese Prasības pretendentiem Plānotais darba periods Atlases norises laiks Atlases norises vieta NVA Filiāles darbinieka kontaktinformācija Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
Kopā: 0 SIA Jaunrota Pārdevēja palīgs 2
ZS Sauleskalns Palīgstrādnieks 2
NVA Alūksnes filiāles nodarbinātības organizators Anita Muratova Alūksnes novada pašvaldība, Alūksnes novada vidusskola Sētnieks 1
Kontaktinformācija: 64381013 SIA HOME DESING Pārdevēja palīgs 3
SIA Sandors Pārdevēja palīgs 2
Alūksnes novada pašvaldība, PII Sprīdītis Skolotāja palīgs 10
SIA Benevilla Klientu apkalpotājs 4
Alūksnes novada pašvaldība, Alūksnes muzejs Klientu apkalpošanas speciālists 3
SIA Apkārt pasaulei Ceļojumu konsultants 1
SIA ZIDF Viesmīlis 6
Alūksnes novada pašvaldība, Tūrisma informācijas centrs Tūrisma gids 6
Alūksnes novada pašvaldība, Zeltiņu pagasta pārvalde Sporta spēļu vadītājs 2
Alūksnes novada pašvaldība, ABJC Jaunatnes darbinieks 1
Alūksnes novada pašvaldība, Jaunalūksnes pagasta pārvalde Sezonas strādnieks 3
Apes novada dome Tūrisma organizators 3
Palīgstrādnieks 4
SIA UNTI Virtuves darbinieks 3
SIA Jaunozoli AVP Virtuves darbinieks 5
Alūksnes novada pašvaldība, Jaunannas pagasta pārvalde Palīgstrādnieks 2
SIA R.D.A. Pārdevēja palīgs 1
SIA Maxima Latvija Pārdevēja palīgs 9
Kopā: 73
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Balvu filiālē 14.06.2019.
Vakantās darba vietas
 (Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
nav vienojušies ar konkrētu darba devēju)
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba vietas adrese Prasības pretendentiem Plānotais darba periods Atlases norises laiks Atlases norises vieta NVA Filiāles darbinieka kontaktinformācija Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
Kopā: 0 SIA AMATI Projekta vadītāja asistents 1
SIA "Silmacīši" Laukstrādnieks 2
SIA "BALVU VADUGUNS" Iespieddarbu maketētājs 1
SIA "Amati projekts" Palīgstrādnieks 1
IK "BIRZSTALIŅA" Palīgstrādnieks 2
Modrīte Silauniece Klientu un pacientu reģistrators 1
Balvu novada pašvaldība Palīgstrādnieks 18
Aukļa palīgs 20
NVA Balvu filiāles nodarbinātības organizators Lilita Mežale SIA MAKA M Viesmīļa palīgs 6
Kontaktinformācija: 64507263, 28399763 SIA "BKL" Palīgstrādnieks 2
Baltinavas novada dome Palīgstrādnieks 3
Rugāju novada dome Palīgstrādnieks 14
Balvu novada pašvaldība Palīgstrādnieks 12
Kopā: 83
                         
                         
                         
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Bauskas filiālē (03.06.2019)
Vakantās darba vietas
 (Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
nav vienojušies ar konkrētu darba devēju)
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba vietas adrese Prasības pretendentiem Plānotais darba periods Atlases norises laiks Atlases norises vieta NVA Filiāles darbinieka kontaktinformācija Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
SIA"Serviss DL" Palīgstrādnieks; 932909 1 "Rītupes", Gailīšu pag., Bauskas novads nav 01.06.2019. - 31.08.2019 D.Dēliņa; 25442768 SIA "Kommats" virtuves darbinieks, 941202 1
LPKS LATRAPS Palīgstrādnieks; 932909 5 Īslīces iela 9, Bauska, Bauskas novads nav 01.07.2019. - 30.08.2019 D.Dēliņa; 25442768 viesmīlis, 513101 2
Kopā: 6 SIA "Vides serviss" Palīgstrādnieks; 932909 29
SIA "Velosēta" Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs; 522301 1
NVA Bauskas filiāles nodarbinātības organizators Diāna Dēliņa Bauskas novada administrācija Gadījuma darbu strādnieks; 962201 30
Kontaktinformācija: diana.delina@nva.gov.lv; tālrunis: 25442768 SIA "Latozols" Palīgstrādnieks; 932909 1
SIA Lamela Šķirotājs (roku darbs); 932901 2
SIA Hercogs XII virtuves darbinieks; 941202 2
viesmīlis, 513101 1
SIA Lattelekom Arhivārs; 441501 1
Rundāles pils muzejs Eksponātu uzraugs, 541912 21                                                                  
SIA "Pīlādzis" Pārdevēja palīgs; 522305 3
SIA "Mārksmens" Pārdevēja palīgs; 522305 9
Komplektētājs - iesaiņotājs; 932102 2
 SIA "Rutare" Preču/ ielas pārdevējs; 521201 6
SIA "MI" Viesmīlis; 513101 7
Pavāra palīgs; 941201 1
Istabene; 911204 2
Rundāles novada dome Sezonas strādnieks; 961304 6
SIA "Bauskas tirgotājs" Pārdevēja palīgs; 522305 3
Pavāra palīgs; 941201 3
SIA Maxima Latvija Pārdevēja palīgs; 522305 6
SIA"Serviss DL" Palīgstrādnieks; 932909 5
VAS Latvijas pasts Pasta operators; 421111 2
Pastnieks; 441203 3
Griķu pamatskola Palīgstrādnieks; 932909 3
LPKS LATRAPS Palīgstrādnieks; 932909 1
Vecumnieku novada dome Gadījuma darbu strādnieks; 962201 29
Gailīšu pagasta pārvalde Sētnieks; 961301 9
Kopā: 191
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Cēsu filiālē (23.05.2019.)
Vakantās darba vietas
 (Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
nav vienojušies ar konkrētu darba devēju)
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba vietas adrese Prasības pretendentiem Plānotais darba periods Atlases norises laiks Atlases norises vieta NVA Filiāles darbinieka kontaktinformācija Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
SIA "NORDPLAY" Palīgstrādnieks 2 Gaujas iela 16, Cēsis latviešu valoda 01.07.2019-31.07.2019 / 01.08.2019-15.08.2019 10.05.2019 - 25.07.2019 Pieteikumu sūtīt cesis@nva.gov.lv Iveta Purmale, T.28344696 SIA "NORDPLAY" Palīgstrādnieks 2
SIA "LATGRO" Klientu apkalpošanas speciālists 1 Palasta iela 27, Cēsis nav     01.08.2019-31.08.2019 10.05.2019 - 25.07.2019 Pieteikumu sūtīt cesis@nva.gov.lv Iveta Purmale, T.28344696 SIA "LATGRO" Klientu apkalpošanas speciālists 2
SIA "VITA MĀRKETS" Pārdevēja palīgs 1 "Lauras", Taurene, nav     01.08.2019-31.08.2019 10.05.2019 - 25.07.2019 Pieteikumu sūtīt kristine.kuliseva@elvi.lv vai Pieteikties veikalā pie vadītāja Iveta Purmale, T.28344696 SIA "GREEN LINE SERVICES" Gludināšanas operators 3
Pārdevēja palīgs 2 Bērzkrogs, "Lielbērzi", nav 01.06.2019-30.06.2019 / 01.08.2019-31.08.2019 Iveta Purmale, T.28344696 SIA "EUROINDEX" Solārija darbinieks 1
Pārdevēja palīgs 1 Nītaures iela 5, Augšlīgatne nav      01.08.2019-31.08.2019 Iveta Purmale, T.28344696 STALBES VIDUSSKOLA Auklis 2
SIA "LAUKU APGĀDS UN MELIORĀCIJA" Pārdevēja palīgs 3 Raunas iela 1A, Rauna nav 01.06.2019-30.06.2019 / 01.07.2019-31.07.2019 / 01.08.2019-31.08.2019 10.05.2019 - 25.07.2019 Pieteikumu sūtīt cesis@nva.gov.lv vai Pieteikties veikalā pie vadītāja Iveta Purmale, T.28344696 SIA "CHC" (Jaunākais) programmētājs 1
SIA "GREEN LINE SERVICES" Gludināšanas operators 9 Jāņa Poruka iela 39, Cēsis Prasme strādāt komandā 01.06.2019-30.06.2019 / 01.07.2019-31.07.2019 / 01.08.2019-31.08.2019 10.05.2019 - 25.07.2019 Atlase 23.05. un 24.05. (plkst.15:00) uzņēmuma adresē Iveta Purmale, T.28344696 SIA "3x9 ZĀLĪTES" Laukstrādnieks 3
SIA "EUROINDEX" Solārija darbinieks 1 Pļavas iela 5, Cēsis Apgūtu programmu "Kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumam noteiktās higiēnas prasības" 01.07.2019-31.07.2019 10.05.2019 - 21.06.2019 Pieteikumu sūtīt cesis@nva.gov.lv Iveta Purmale, T.28344696 LĪGATNES NOVADA DOME Skolotāja palīgs 8
SIA "LATTELECOM" Datu ievades operators 4 Raunas iela 13, Cēsis MS office programmu zināšanas. Darbs ar e-pastu, saziņa rakstiski 01.07.2019-31.07.2019 / 01.08.2019-31.08.2019 10.05.2019 - 25.07.2019 Pieteikumu sūtīt cesis@nva.gov.lv Iveta Purmale, T.28344696 Palīgstrādnieks 7
SIA "JURĢIS" Pārdevēja palīgs 2 Lenču iela 4, Cēsis nav 01.07.2019-31.07.2019 / 01.08.2019-31.08.2019 10.05.2019 - 25.07.2019 Pieteikties kafejnīcā pie vadītāja Iveta Purmale, T.28344696 BIEDRĪBA "RIDEIT" Nomas punkta darbinieks 1
SIA "CHC" (Jaunākais) programmētājs 1 Darba devēja adresē Lenču iela 44a un Attālināti darba vieta (darbs no mājām) Interese par IT un programmēšanu. Vēlama atzinība programmēšanas olimpiādē 01.07.2019-31.07.2019 10.05.2019 - 21.06.2019 Pieteikumu sūtīt raimonds@chc.lv Iveta Purmale, T.28344696 JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME Labiekārtošanas strādnieks 30
SIA "3x9 ZĀLĪTES" Laukstrādnieks 3 "Pūcītes", Kaive, Vecpiebalgas nov. nav 01.07.2019-31.07.2019 / 01.08.2019-31.08.2019 10.05.2019 - 25.07.2019 Pieteikumu sūtīt 3X9zalites@gmail.com Iveta Purmale, T.28344696 SIA "ĀBOLIŅKALNS" Lauksaimniecības/ fermas strādnieks 3
SIA "SANTAS REZIDENCE" Pavāra palīgs 4 Gaujas iela 88, Cēsis Vēlme mācīties, strādāt 01.06.2019-30.06.2019 / 01.07.2019-31.07.2019 / 01.08.2019-31.08.2019 10.05.2019 - 25.07.2019 Atlase 24.05. (plkst.17:00) uzņēmuma adresē Iveta Purmale, T.28344696 APP "AGRORESURSU UN EKONOMIKAS INSTITŪTS PRIEKUĻU PĒTNIECĪBAS CENTRS" Sezonas lauksaimniecības strādnieks 5                                                                  
BIEDRĪBA "RIDEIT" Nomas punkta darbinieks 2 "Raskumi", Vecpiebalga nav 01.06.2019-30.06.2019 / 01.07.2019-31.07.2019 / 01.08.2019-31.08.2019 10.05.2019 - 25.07.2019 Pieteikumu sūtīt cesis@nva.gov.lv Iveta Purmale, T.28344696 RAUNAS NOVADA DOME Labiekārtošanas strādnieks 15
PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBA Skolotāja palīgs 1 Raiņa iela 8, Priekuļi nav 08.07.2019- 02.08.2019 10.05.2019 - 28.06.2019 Atlase 27.05. (plkst.16:00) pašvaldības adresē (2.stāva zāle) Iveta Purmale, T.28344696 SIA "SANTAS REZIDENCE" Pavāra palīgs 2
PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBA Labiekārtošanas strādnieks 11 Saules parkā, Priekuļi; Priekuļu kapi, Priekuļi; Rūpnīcas iela 8, Liepa; Rūpnīcas iela 12, Liepa; Maija iela 6, Liepa; “Sporta birzīte”, Cēsu prospekts 1, Priekuļi; “Viesturi” Veselava; “Kapsēta”, Mārsnēni nav 01.06.2019-30.06.2019 / 01.07.2019-31.07.2019 / 01.08.2019-31.08.2019 10.05.2019 - 25.07.2019 Atlase 27.05. (plkst.16:00) pašvaldības adresē (2.stāva zāle) Iveta Purmale, T.28344696 SIA "JURĢIS" Pārdevēja palīgs 1
SIA "SAXUM" Viesnīcas administrators 6 Cēsis, Cīrulīšu iela 49 Apzinīgums, precizitāte 01.06.2019-30.06.2019 / 01.07.2019-31.07.2019 / 01.08.2019-31.08.2019 10.05.2019 - 25.07.2019 Atlase 24.05. (plkst.15:00) NVA Cēsu filiāle, 309.kab. Iveta Purmale, T.28344696 SIA "LATTELECOM" Datu ievades operators 2
SIA "RDA" Pārdevēja palīgs 3 Raiņa ielā 26/28, Cēsīs; Uzvaras bulvārī 14, Cēsīs nav 01.06.2019-30.06.2019 / 01.07.2019-31.07.2019 / 01.08.2019-31.08.2019 10.05.2019 - 25.07.2019 Atlase 23.05. (plkst.10:30-20:00) un 24.05. (plkst.9:30-20:00) TC Globuss RDA veikalā Iveta Purmale, T.28344696 SIA "VITA MĀRKETS" Pārdevēja palīgs 5
SIA "MAXIMA LATVIJA" Pārdevēja palīgs 3 Valmieras iela 17A, Cēsis Iegūta pamata izglītība 01.06.2019-30.06.2019 / 01.07.2019-31.07.2019 / 01.08.2019-31.08.2019 10.05.2019 - 25.07.2019 Pieteikumu iesniegt Maxima veikala informatīvajā kasē (Valmieras iela 17A, Cēsis) Iveta Purmale, T.28344696 SIA "MAXIMA LATVIJA" Pārdevēja palīgs 6
APP "AGRORESURSU UN EKONOMIKAS INSTITŪTS PRIEKUĻU PĒTNIECĪBAS CENTRS" Sezonas lauksaimniecības strādnieks 1 Zinātnes iela 2, Priekuļi nav 01.06.2019-30.06.2019 10.05.2019 - 25.07.2019 Zvanīt T.29414469 Iveta Purmale, T.28344696 Kopā: 99
SIA "SANTAS REZIDENCE" Viesnīcas istabenis (palīgs) 3 Gaujas iela 88, Cēsis Vēlme mācīties, strādāt 01.06.2019-30.06.2019 / 01.07.2019-31.07.2019 / 01.08.2019-31.08.2019 10.05.2019 - 25.07.2019 Atlase 24.05. (plkst.17:00) uzņēmuma adresē Iveta Purmale, T.28344696
Kopā: 64
NVA Cēsu filiāles nodarbinātības organizators Iveta Purmale
Kontaktinformācija: 28344696, iveta.purmale@nva.gov.lv
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Daugavpils filiālē (30.05.2019.)
Vakantās darba vietas
 (Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
nav vienojušies ar konkrētu darba devēju)
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba vietas adrese Prasības pretendentiem Plānotais darba periods Atlases norises laiks Atlases norises vieta NVA Filiāles darbinieka kontaktinformācija Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
Kopā: 0 FOTO SMAIDS, IK Pārdevējs konsultants 2
ĀBELES, Z/S Laukstrādnieks 2
LATINSOFT, SIA Skolotāja palīgs 13
VU konti, SIA Grāmatveža palīgs 1
Finanšu veiksme, SIA Grāmatveža palīgs 1
NVA Daugavpils filiāles nodarbinātības organizatore Ilona Zvonkova OSIS SE, SIA Palīgstrādnieks 1
Kontaktinformācija: 654-30144, 25714617  ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Labiekārtošanas strādnieks 51
DUBEZERS, KB Palīgstrādnieks 6
SVENTES PAGASTA PĀRVALDE Palīgstrādnieks 1
PAKMARKAS, SIA Administrators 2
Daugavpils reģionālā slimnīca, SIA Apkopējs 90
LĪKSNAS PAGASTA PĀRVALDE Palīgstrādnieks 2
Lattelecom, SIA Projekta vadītāja asistents 2
DEMENES PAGASTA PĀRVALDE Auklis 2
TABORES PAGASTA PĀRVALDE Labiekārtošanas strādnieks 1
VIŠĶU PAGASTA PĀRVALDE Palīgstrādnieks 1
DAUGAVPILS NOVADA KULTŪRAS PĀRVALDE Palīgstrādnieks 1
Muzeja ekspozīciju un zāļu uzraugs 1
Beibuks, SIA Nomas punkta darbinieks 4                                                                  
VEISKUPIŠKI, KB Palīgstrādnieks 2
Lazko, SIA Palīgstrādnieks 6
DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME Palīgstrādnieks 79
VABOLES PAGASTA PĀRVALDE Labiekārtošanas strādnieks 1
BIĶERNIEKU PAGASTA PĀRVALDE Labiekārtošanas strādnieks 1
ORNAMENTS, SIA Labiekārtošanas strādnieks 3
Apkopējs 1
Pašnodarbināta persona Andrejs Mačis Viesnīcas istabenis 2
LEKON, SIA Mazuntirdzniecības veikala pārdevējs 4
LENOKA, SIA Pārdevēja palīgs 6
AXON CABLE, SIA Kompozīto ražojumu montieris 17
Noliktavas darbinieks 7
Palīgstrādnieks 3
R.D.A., SIA Pārdevēja palīgs 2
LENOKA, SIA Pārdevēja palīgs 3
BUILDER INDUSTRY, SIA Palīgstrādnieks 6
Kopā: 327
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Dobeles filiālē (17.06.2019.)
Vakantās darba vietas
 (Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
nav vienojušies ar konkrētu darba devēju)
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba vietas adrese Prasības pretendentiem Plānotais darba periods Atlases norises laiks Atlases norises vieta NVA Filiāles darbinieka kontaktinformācija Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
SIA Dobeles ūdens projektu asistents, 311925 1 Noliktavas iela 5, Dobele 01.07.2019.- 31.07.2019. 01.08.2019.-30.08.2019. interesēties t. 26583899; vai CV sūtīt: dobelesudens@dobele.lv 22021229 Auces novada PII "PĪLĀDZĪTIS" skolotāja palīgs, 531201 3
palīgstrādnieks, 932909 2 Noliktavas iela 5, Dobele 03.06.2019.-28.06.2019. 01.07.2019.- 31.07.2019. 01.08.2019.-30.08.2019. interesēties t. 26583899; vai CV sūtīt: dobelesudens@dobele.lv 22021229 Baltic candles Ltd palīgstrādnieks, 932909 15
Rūķīšu tēja Z.S. sezonas lauksaimniecības strādnieks, 921102 10 Rūķīši, Krimūnu pag., Dobeles novads 17.06.2019.-16.07.2019. 01.07.2019.- 31.07.2019. 29263846 22021229 Vecauce SIA ekskursiju gida palīgs, 511302 5
DĀRZI z.s. sezonas strādnieks, 961304 10 "Dārzi", Krimūnu pag., Dobeles novads 17.06.2019.-16.07.2019. 01.07.2019.- 31.07.2019. 01.08.2019.-30.08.2019. 29173289 22021229 R.D.A., SIA pārdevēja palīgs, 522305 1
Kopā: 23 Tērvetes meža izglītības centrs BDR tūrisma gids palīgs, 511303 4
Madana SIA pādevējs viesmīlis, 524602 1
NVA Dobele filiāles nodarbinātības organizators Aija Prikule Dobeles PII ZVANIŅŠ skolotāja palīgs, 531201 2
Kontaktinformācija: t. 22021229 Dārznieks, 611301 1
Z.S. Sidrabes saimniecības strādnieks, 921101 4
Maxima Latvija SIA pārdevēja palīgs, 522305 5
SIA Mārksmens pārdevēja palīgs, 522306 15
krāvējs, 933301 3
komplektētājs - iesaiņotājs, 932102 3
Liepas Z.S. dārzkopis, 611308 10                                                                  
SIA Bēnes PB apkopējs, 911201 2
iesaiņotājs, 932101 3
Sandra Latiša preču /ielas pārdevējs, 521201 4
SIA TN Kurši pārdevēja palīgs, 522305 6
VAS Latvijas pasts pasta operators, 421111 3
DĀRZI z.s. sezonas strādnieks, 961304 10
Rūķīšu tēja Z.S. sezonas lauksaimniecības strādnieks, 921102 5
SIA Dobeles ūdens projektu asistents, 311925 2
palīgstrādnieks, 932909 4
Kopā: 111
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Jēkabpils filiālē 13.06.2019.
Vakantās darba vietas
 (Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
nav vienojušies ar konkrētu darba devēju)
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs