Reģistrēšanās pasākumam “Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”! Pieteikties pasākumam var elektroniski reģistrējoties Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā.

! Pasākumam var pieteikties izglītojamie vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

! Reģistrēties dalībai pasākumā katrs izglītojamais var tikai vienu reizi.

! Izglītojamajam ir iespējams reģistrēties dalībai pasākumā, sākot ar dienu, kad sasniegts 15 gadu vecums.

! Reģistrēšanās negarantē izglītojamā iesaisti pasākumā.
Pasākuma organizēšanas noteikumi paredz, ka skolēns jau pirms reģistrācijas pasākumā var vienoties ar konkrētu darba devēju par darba vietu un laiku. Ja skolēns nav vienojies ne ar vienu darba devēju, tad pieteikuma reģistrācijas secībā no NVA saņems informāciju telefoniski vai ar e-pasta starpniecību par iespēju piedalīties konkursā uz brīvajām darba vietām.


Reģistrēšanās turpināsies līdz 17.augustam:


Reģistrēto skolēnu skaits pa reģioniem:

  • Latgales reģions – 1 324 skolēni
  • Vidzemes reģions – 774 skolēni
  • Rīgas reģions – 3 242 skolēni
  • Kurzemes reģions – 1 593 skolēni
  • Zemgales reģions – 1 150 skolēniPlašāku informāciju par pasākumu Jūs varat iegūt šeit.
Pieteikuma aizpildīšanai ieteicams lietot "Firefox", "Chrome" vai "Internet Explorer" pārlūkus.
Pēdējo reizi informācija atjaunināta 06-07-2020.